Tarvitsetko apua? Soita +358 45 773 11950 tai lähetä viesti Ota yhteyttä

Suomen turvallisimmat oppilaitokset keskitetysti ja älykkäästi

Oppilaitosturva on keskitetty, yksinkertainen turvajärjestelmä, jolla voidaan monipuolisesti turvata oppilaiden ja henkilöstön oppimis- ja työympäristö. Järjestelmä on laajennettavissa erilaisilla valvonta- ja turvajärjestelmillä sekä kulun- ja henkilöstön työajanseurannalla ja monipuolisella raportoinnilla. Järjestelmä on luottettavaa, testattua, supisuomalaista teknologiaa, jonka avulla luodaan kustannustehokasta turvallisuutta ja rauhallinen oppimisympäristö.

 

Näin se toimii

Oppilaitosturva rekisteröi jokaisen oppilaan saapumisen ja poistumisen oppilaitoksen alueelta ja vaaratilanteissa mahdollistaa nopean ja tehokkaan tiedotuksen sekä evakuoinnin. Uhkatilanteiden ennaltaehkäisy- ja hälytysjärjestelmän ansioista oppilaitoksista voidaan tehdä turvallisempia kuin koskaan. Rikos-, video-, ja kulunvalvonta turvaavat oppilaitoksen kaikkina aikoina. Esimerkiksi palotilainteissa tehokkaan valvonnan avulla paloilmoitus voidaan tehdä välittömästi.

Oppilaitosturvan avulla oppilaiden paikallistaminen on helppoa ja esimerkiksi paikallaolo oppitunneilla yksinkertaista vahvistaa. Monipuolisen mukautuvuuden ansiosta järjestelmään voi liittää reaaliaikaisen kulunseurannan, jolloin henkilöstön työajan raportointi suoraan taloushallintoon ja palkanmaksuun on vaivatonta.

 

 

 Kustannustehokkuus

Kertainvestoinnilla hankittavan järjestelmän vuosittaiset käyttökustannukset ovat todella pienet eikä tekniikan käytöstä peritä vuosittaisia lisenssimaksuja. Kokonaisuus voidaan toteuttaa myös osajärjestelminä, jolloin toimintoja voidaan lisätä tarpeen mukaan. Ajansäästö puolestaan alentaa kustannuksia pysyvästi lisäten samalla henkilöstön työtehoa.

 Älykäs viestintä

Järjestelmään kuuluu interaktiivinen älykäs viestintäratkaisu ja monipuolinen raportointimahdollisuus. Raporttien laatiminen valvontaviranomaisille ja muille ulkopuolisille tahoille on Oppilasturvan avulla vaivatonta, sillä tarvittavat tiedot kuten kulkutiedot saadaan välitettyä suoraan. Myös tapaturmien ja mahdollisten virheiden syitä voidaan analysoida ja ennaltaehkäistä järjestelmän dokumentoimien tietojen avulla.

 Älykkäät hälytykset

Tarjoamme hiljaiset ennakoivat hälytykset sekä rikos-, video-, ja kulunvalvonnan, joiden avulla uhkatilanteet on mahdollista ratkaista jo ennen niiden syntyä. Tehokas kuulutusjärjestelmäja automaattiset evakuointiohjeet mahdollistavat nopean evakuoinnin vaaratilanteiden sattuessa.

 Helppokäyttöinen ja opastava

Olemme kehittäneet yhteistyössä asiakkaiden kanssa teknologiastamme mahdollisimman helppokäyttöistä. Keskitetyn ratkaisun ansiosta koko järjestelmän käyttö on yksinkertaista ja nopeaa.

 Yksilöity oppilaan tunnistus

Läsnäolotiedot rekisteröityvät reaaliaikaisesti. Henkilöstön palkkatiedot voidaan siirtää suoraan ulkoiseen järjestelmään. Vaaratilanteissa oppilaat ja henkilökunta voidaan paikallistaa ja evakuoida helposti.

 Mukautuva järjestelmä

Oppilaitosturvaan on mahdollista liittää ulkoisia järjestelmiä ja erilaisia laajennusosia mukavasti ja helposti. Myös monen oppilaitoksen laajuinen järjestelmä on mahdollinen.

Ota Oppilaitosturva käyttöösi. Hoidamme kaiken puolestasi. Soita +358 45 773 11950 Ota yhteyttä

Tutustu myös näihin

Junioriturva

Junioriturva on keskitetty, yksinkertainen järjestelmä, joka turvaa lasta päivähoitoon saapuessa, sen aikana ja sieltä poistuessa.

Työajanhallinta

Työajanhallinnan avulla rakennuttajan ilmoitukset välittyvät verottajalle ja työntekijäluettelot pysyvät ajantasalla.

Paikannusturva

Paikannusturvan avulla voidaan ylläpitää ikäihmisten sekä kehitys- ja näkövammaisten liikkumisvapautta turvallisuudesta tinkimättä.

Tarvitko apua? Soita +358 45 773 11950 tai lähetä viesti osoitteeseen myynti(at)seniortek.fi Katso yhteystiedot