Behöver du hjälp Ring +358 45 773 11950 eller skicka e-post till myynti(at)seniortek.fi Alla kontakter

Vi tar hand om din och dina nära och käras säkerhet

Med hjälp av teknik och design skapar vi enklare, intuitivare och människonära säkerhetslösningar. Vi gör dem, med andra ord, så som vi önskar att de vore gjorda för oss.

Blomstolpe

Blomstolpen ger dig en billig och diskret övervakningslösning som gör det möjligt att tryggt och säkert bo hemma i olika livssituationer.

Seniorsäkerhet

Seniorsäkerhet är en helhetslösning för servicecentrum som för första gången kombinerar olika övervaknings- och larmsystem samt sjuksköterske...

Juniorsäkerhet

Juniorsäkerhet är ett centraliserat, enkelt system som ser till att ditt barn är tryggt på väg till fritids, under vistelsen där och på vägen ...

Arbetstidsadministration

För att minska svartarbete har skatteförvaltningen infört en lag om skyldighet att anmäla entreprenörs- och personaluppgifter. Lagen gäller alla...

Positioneringsskydd

Positioneringsskyddet kan bidra till att bibehålla rörelsefriheten för äldre personer, synskadade samt personer med utvecklingsstörning utan att ...

Skolsäkerhet

Skolsäkerhet är ett central, enkelt säkerhetssystem, med vilket du mångsidigt kan säkra elevernas och personalens lär- och arbetsmiljö.

Du kan hitter flee berättelser her      

Behöver du hjälp? Ring +358 45 773 11950 eller skicka e-post till myynti(at)seniortek.fi Alla kontakter