Behöver du hjälp? Ring +358 45 773 11950 eller skicka e-post till myynti(at)seniortek.fi Alla kontakter

Övervakning av arbetstiden för byggbranschen

För att minska svartarbete har skatteförvaltningen infört en lag om skyldighet att anmäla entreprenörs- och personaluppgifter. Lagen gäller alla byggnadsarbeten som kräver bygglov. Samtidigt som man harmoniserar metoderna åsyftar man även att bekämpa brottsligheten i realtid.

Seniortek har utvecklat ett instämplingssystem som följer de lagkrav om rapportering av arbetstiden för byggbranschen. Med hjälp av den överförs byggarens meddelanden korrekt till skattemyndigheterna och de anställdas listor hålls aktuella. Samtidigt kan den som beställt byggarbetet veta antalet timmar som använts.

Så här fungerar det

Systemet registrerar elektroniskt och i realtid arbetstagarens arbetsskift och arbetstider, närvaro och lunchpauser, samt eventuell frånvaro. På arbetsplatsen finns, på angiven plats, en övervakningsterminal, och instämpling sker med en personlig identifiering eller smartphone. Arbetstidsadministrationen hanterar instämplingsinformation och innehåller en företags- och persondatabas. Detta gör det möjligt att månadsvis enkelt och snabbt informera skattemyndigheterna all arbetsplatsspecifik information om anställda. Tid och resurser kommer inte att läggas på insamling och behandling av uppgifter.

 

 

 Realtidsrapportering

Arbetsplatsinformation samlas in helt i realtid, vilket gör att arbetsgivaren alltid är medveten om den tid som används i arbetet timme för timme. De anställdas närvaro kan direkt överföras till lönesystemet utan ansträngning.

 Lätt att använda och informativ

I samarbete med kunderna har vi utvecklat vår teknologi så att den blir så lättanvänd som möjligt. Tack vare den centraliserade lösningen är användningen av systemet enkel och snabb.

 Kostnadseffektivitet

Ett engångsköp av detta system har en väldigt liten årlig driftskostnad och att använda tekniken medför inga årliga licensavgifter. Helheten kan också genomföras med delsystem, så att funktioner kan läggas till efter behov. Tidsbesparingen sänker i sin tur kostnaderna för fast anställd personal och ökar samtidigt produktiviteten.

Använd Arbetstidsskydd. Vi tar hand om allt åt dig. Ring +358 45 773 11950 Kontakta oss

Bekanta dig även med dessa

Juniorsäkerhet

Juniorsäkerhet är ett centraliserat, enkelt system som ser till att ditt barn är tryggt på väg till fritids, under vistelsen där och på vägen ...

Positioneringsskydd

Positioneringsskyddet kan bidra till att bibehålla rörelsefriheten för äldre personer, synskadade samt personer med utvecklingsstörning utan att ...

Skolsäkerhet

Skolsäkerhet är ett central, enkelt säkerhetssystem, med vilket du mångsidigt kan säkra elevernas och personalens lär- och arbetsmiljö.

Behöver du hjälp? Ring +358 45 773 11950 eller skicka e-post till myynti(at)seniortek.fi Alla kontakter