Trenger du hjelp? Ring +358 45 773 11950 eller send en melding myynti(at)seniortek.fi Kontakt oss

Overvåking av arbeidstiden for byggebransjen

For å redusere svart arbeid, har skattemyndighetene innførte en lov om plikt til å varsle om entreprenør- og personalopplysninger. Loven gjelder for alle byggearbeider som krever byggetillatelse. Samtidig som man harmoniserer metodene, søker man også å bekjempe kriminalitet i sanntid.

Seniortek har utviklet et instemplingssystem som er i samsvar med lovens krav om rapportering av arbeidstiden for byggebransjen. Ved hjelp av det overføres byggherrens meldinger korrekt til skattemyndighetene, og de ansattes lister holdes oppdatert. Samtidig kan den som har bestilt byggearbeidet vite antallet timer som er brukt.

Slik virker det

Systemet registrerer elektronisk og i sanntid ansattes arbeidsskift og arbeidstider, oppmøte og lunsjpauser, og mulig fravær. På arbeidsplassen finnes, på det angitte stedet, en overvåkingsterminal, og instemplingen skjer ved personidentifisering eller smarttelefon. Arbeidstidsadministrasjonen håndterer innstemplingsinformasjon, og inneholder en bedrifts- og persondatabase. Dette gjør det mulig å månedsvis informere skattemyndighetene om all arbeidsplasspesifikk informasjon om ansatte, enkelt og raskt. Tid og ressurser vil ikke brukes på innsamling og bearbeiding av opplysninger.

 

 

 Sanntidsrapportering

Arbeidsplassinformasjon innhentes helt i sanntid, noe som betyr at arbeidsgiver alltid er klar over tidsforbruket, time for time. De ansattes tilstedeværelse kan overføres direkte til lønnssystemet uten problemer.

 Enkel å bruke og informativ

I samarbeid med kundene våre, har vi utviklet vår teknologi for å gjøre den så enkel som mulig. Takket være den sentraliserte løsningen er bruken av systemet enkel og rask.

 Kostnadseffektivitet

Et engangskjøp av dette systemet gir en virkelig lav årlig driftskostnad, og å bruke teknologien innebærer ingen årlige lisensavgifter. Det hele kan også utføres med delsystemer, så funksjoner kan legges til etter behov. Tidsbesparelsene senker i sin tur kostnadene for de fast ansatte, og det øker samtidig produktivitet.

Bruk Arbeidstidsbeskyttelse. Vi tar oss av alt for deg. Ring +358 45 773 11 950
Kontakt oss

Les disse også

Skolesikkerhet

Skolesikkerhet er et sentralt, enkelt sikkerhetssystem, med hvilket du på mange måter kan sikre elevenes, og de ansattes lærings- og arbeidsmiljø.

Juniorsikkerhet

Juniorsikkerhet er et sentralisert, enkelt system som vil sikre at barna er trygge på vei til fritidsaktiviteter, under oppholdet der, og på vei til...

Posisjoneringsbeskyttelse

Posisjoneringsbeskyttelsen kan bidra til å opprettholde mobiliteten til eldre, synshemmede og mennesker med utviklingshemming, uten at det går utove...

Trenger du hjelp? Ring +358 45 773 11950 eller send en melding myynti(at)seniortek.fi Kontakt oss