Tarvitsetko apua? Soita +358 45 773 11950 tai lähetä viesti Ota yhteyttä

Senioriturva

Senioriturva on palvelukeskuksille suunniteltu kokonaisuus, joka yhdistää ensimmäistä kertaa eri valvonta- ja hälytysjärjestelmät sekä hoitajakutsun yhdeksi, helppokäyttöiseksi järjestelmäksi. Järjestelmä ottaa vastuun suuresta osasta rutiininomaista työtä, jolloin hoitajille jää enemmän aikaa asukkaista huolehtimiseen.

Senioriturva on inhimillinen, luotettava ja kustannustehokas kokonaisratkaisu turvalliseen palveluasumiseen ja hoitotyössä jaksamiseen.

 

Näin se toimii

Yhteen järjestelmään on liitetty useita perinteisesti erillään hallittavia toimintoja. Videovalvonta, hoitajakutsu, kulunvalvonta, paloilmoitus ja kiinteistöautomaatio on liitetty yhteen käyttöliittymään, jolloin tarvittava tieto löytyy keskitetysti yhdestä paikasta ja on aina oikeiden henkilöiden saatavilla. Energiatehokas järjestelmä on asennuksen jälkeen edullinen ja pitkäikäinen käyttää, jolloin se synnyttää pysyviä säästöjä usealla eri kustannusalueella.

 

 

 

 Automaattinen seuranta

Integroitu järjestelmä valvoo asukasta huomaamattomasti. Huoneistokohtaisesti muokattava järjestelmä pitää asukkaasta huolta ilman tunnetta jatkuvasta tarkkailusta. Asukkaan ei tarvitse käyttää itse mitään teknologiaa tai olla tekemisissä laitteiden kanssa.

 Turvallisuus

Ammattitaitoinen hoitohenkilökunta on aina saatavilla, sillä hoitajakutsut ja automaattiset hälytykset helpottavat avun hälyttämistä paikalle myös tilanteessa, jossa potilas on tajuttomana. Turvallisuudentunne vahvistuu, mikä lisää asiakkaan henkistä hyvinvointia.

 Hoitotyön järjestely

Automatisoidun hoitajakutsun avulla yksityiskohtainen tieto välittyy heti oikeille henkilöille, jolloin turha juokseminen paikasta toiseen vähentyy huomattavasti. Saavutettu ajansäästö voidaan käyttää itse hoivatyöhön sekä aktiiviseen kanssakäymiseen asukkaiden kanssa.

 Työssä viihtyminen

Kun hoitotyölle on enemmän aikaa, ovat asukkaat ja omaiset tyytyväisempiä kohentuneeseen hoitotasoon. Onnistumisten myötä töissä on mukavampaa, ja työssä jaksaminen paranee. Kitkaton kommunikointi tehostaa kollegoiden välistä yhteistyötä ja henkilöstö voi suunnitella vapaammin päivän työt.

 Kustannustehokkuus

Kertainvestoinnilla hankittavan järjestelmän vuosittaiset käyttökustannukset ovat todella pienet eikä tekniikan käytöstä peritä vuosittaisia lisenssimaksuja. Kokonaisuus voidaan
toteuttaa myös osajärjestelminä, jolloin toimintoja voidaan lisätä tarpeen mukaan. Ajansäästö puolestaan alentaa kustannuksia pysyvästi lisäten samalla henkilöstön työtehoa.

 Dokumentointi

Järjestelmä dokumentoi kaikki tapahtumat päivän ja viikon ajalta. Raporttien laatiminen valvontaviranomaisille ja muille ulkopuolisille tahoille on sen avulla vaivatonta, sillä tarvittavat tiedot kuten tilastoidut hoitotoimenpiteet saadaan raportoitua suoraan. Myös tapaturmien ja mahdollisten virheiden syitä voidaan analysoida ja ennaltaehkäistä järjestelmän avulla.

Ota Senioriturva käyttöösi. Hoidamme kaiken puolestasi. Soita +358 45 773 11950 Lataa esite
Tarvitko apua? Soita +358 45 773 11950 tai lähetä viesti osoitteeseen myynti(at)seniortek.fi Katso yhteystiedot