Behöver du hjälp? Ring +358 45 773 11950 eller skicka ett meddelande Kontakta oss

Juniorsäkerhet

Juniorsäkerhet är ett centraliserat, enkelt system som ser till att ditt barn är tryggt på väg till fritids, under vistelsen där och på vägen därifrån.

Så här fungerar det

Junior säkerhet kan användas för att övervaka barnets ankomst till och hemgång från förskolan. Systemet ökar barnets säkerhet, eftersom det bidrar till att säkerställa att ett barn inte kan lämna förskolan utan till exempel en överenskommen vårdnadshavare. Samtidigt är Juniorsäkerhet en kostnadseffektiv lösning för att övervaka förskolepersonalens arbetstid, registrering av barnomsorgstid och fakturering baserat på närvaro.

 

 

 

 Närvaron i realtidsdata

Juniorsäkerhet identifierar och lokaliserar barn, vilket gör att närvaroinformation för barnet erhålls i realtid för de ansvariga. Informationsflödet mellan föräldrar och förskolepersonal förbättras samt ökar säkerheten när informationen om hur och vem som ska hämta barnet är lättillgängligt.

 Närvarotider direkt till fakturering

Juniorsäkerhet kan även användas för att kontrollera personalens arbetstid samt för fakturering baserat på närvaro. Arbetstiderna kan direkt överföras till den ekonomiska administrationen och till löneutbetalning. Ett pålitligt, testat system som är ett korrekt och snabbt verktyg.

 Mångsidig anpassning

Till den lättanvända Juniorsäkerhetsenheten kan man också ansluta externa system. Till samma paket kan man även ansluta flera förskoleenheter samt kommunens administrativa enhet. En centraliserad lösning för mångsidiga rapporteringsmöjligheter, som eliminerar onödigt pappersarbete och onödiga mellanhänder.

Använd Juniorsäkerhet. Vi tar hand om allt åt dig. Ring +358 45 773 11950 Ladda ner broschyr

Bekanta dig även med dessa

Behöver du hjälp? Ring +358 45 773 11950 eller skicka e-post till myynti(at)seniortek.fi Alla kontakter