Behöver du hjälp? Ring +358 45 773 11950 eller skicka ett meddelande Kontakta oss

Positioneringsskydd

Positioneringsskyddet kan bidra till att bibehålla rörelsefriheten för äldre personer, synskadade samt personer med utvecklingsstörning utan att kompromissa med säkerheten. Tjänsten lämpar sig som en naturlig del av vardagen och är utformad för att vara enkel att använda både i allmänt och för privat bruk. Positioneringsskyddskunder kan röra sig fritt och göra sina ärenden självständigt, eftersom hjälp alltid finns att tillgå om det behövs.

Så här fungerar det

Användaren av Positioneringsskydd får tillgång till en lättanvänd sändare som sänder platsinformation i realtid till medicinsk personal eller till familjen. Enheten drivs i GSM-nätet, och man kan genom att trycka på knappen även skicka ett larmmeddelande. Som valfritt tillval kan man även ansluta en två-vägs röstkommunikation, så att man kan ringa till sändaren.

 

 

 

 Ett mer självständigt liv

Möjliggör ett självständigare boende, liv och egen vistelse utomhus för personer med minnesproblem, utvecklingsstörning och äldre. Tjänsten hjälper vårdhem att fördela sina resurser mer effektivt, då självständigare kunder får mer frihet.

 Säkerhet och sinnesfrid

Att kunna kalla på hjälp vid behov ökar kundens trygghetskänsla och minskar onödig oro hos vårdpersonalen och anhöriga. Samtidigt minskar upprepade sökningar efter personer med minnessvårigheter då man enkelt kan lokalisera dem. Platsinformationen är tillgänglig endast till förutbestämda personer, såsom släktingar eller vårdpersonalen.

 Lättanvänd teknik

Enheten som planerats för så enkel hantering som möjligt har ett märkbart enklare användargränssnitt en till exempel en mobiltelefon. Den prisvärda enheten använder GSM-nätet, så den fungerar i stort sett var som helst utan några extra tillbehör eller basstationer. Modern teknik kan användas till ett brett spektrum av olika enheter även i framtiden.

Använd Positioneringsskydd. Vi tar hand om allt åt dig. Ring +358 45 773 11950 Ladda ner broschyr

Bekanta dig även med dessa

Behöver du hjälp? Ring +358 45 773 11950 eller skicka e-post till myynti(at)seniortek.fi Alla kontakter