Behöver du hjälp? Ring +358 45 773 11950 eller skicka ett meddelande Kontakta oss

Seniorsäkerhet

Seniorsäkerhet är en helhetslösning för servicecentrum som för första gången kombinerar olika övervaknings- och larmsystem samt sjuksköterskelarm till ett enda, lättanvänt system. Systemet tar ansvar för en stor del av rutinarbetet, så att vårdgivarna kan ägna mer tid åt att ta hand om de boende.

Seniorsäkerhet är en mänsklig, pålitlig och kostnadseffektiv helhetslösning för ett säkert serviceboende och för att klara omvårdnadsbehovet.

 

Så här fungerar det

Till ett system ansluts ett antal funktioner som traditionellt sätt hanterats separat. Videoövervakning, sjuksköterskelarm, kontroll av besökande, brandlarm och fastighetsautomation är anslutna till ett enda gränssnitt, så att nödvändig information finns tillgängligt från en central punkt och är alltid tillgänglig för rätt personer. Ett energieffektivt, prisvärt och långlivat system, som efter installationen genererar permanenta besparingar i flera olika kostnadsområden

 

 

 

  Automatisk spårning

Det integrerade systemet övervakar invånarna diskret. Det lägenhetsspecifika, anpassningsbara systemet skyddar de boende utan att ge en känsla av kontinuerlig övervakning. Den boende behöver inte använda sig av någon teknik eller handskas med några apparater.

 Säkerhet

Professionell medicinska personal finns alltid tillgänglig, eftersom sjuksköterskelarm och automatiska larm hjälper till att larma folk till platsen, även i en situation där patienten är medvetslös. Känslan av trygghet stärks, vilket ökar kundens emotionella välbefinnande.

 Omvårdnadsplanering

Med hjälp av det automatiska sjuksköterskelarmet skickas detaljerad information direkt till rätt personer, så att onödigt spring från en plats till en annan minskas betydligt. Den tid som sparas kan användas till omvårdnad för andra, liksom aktiv samverkan med de boende.

  Trivsel på arbetet

När man får mer tid för omvårdnad blir de boende och deras familjer mer nöjda med den förbättrade vårdkvalitén. Med framgången är det roligare på arbetet, och orken för arbetet ökar. Friktionsfri kommunikation förbättrar samarbetet mellan kollegor och personalen kan med större frihet planera dagens arbete.

 Kostnadseffektivitet

Ett engångsköp av detta system har en väldigt liten årlig driftskostnad och att använda tekniken medför inga årliga licensavgifter. Helheten kan också genomföras med delsystem, så att funktioner kan läggas till efter behov. Tidsbesparingen sänker i sin tur kostnaderna för fast anställd personal och ökar samtidigt produktiviteten.

 Dokumentation

Systemet dokumenterar alla dagens och veckans händelser. Med hjälp av systemet är sammanställning av rapporter till tillsynsmyndigheter och andra externa parter tämligen bekymmersfritt, eftersom de uppgifter som behövs, till exempel redovisade behandlingsåtgärder, kan rapporteras direkt. Dessutom kan olycksorsakerna och eventuella fel analyseras och förebyggas med hjälp av systemet.

Använd Seniorsäkerhet. Vi tar hand om allt åt dig. Ring +358 45 773 11950 Ladda ner broschyr

Bekanta dig även med dessa

Behöver du hjälp? Ring +358 45 773 11950 eller skicka e-post till myynti(at)seniortek.fi Alla kontakter