Behöver du hjälp? Ring +358 45 773 11950 eller skicka ett meddelande Kontakta oss

Finland säkraste skolor centralt och smart

Skolsäkerhet är ett central, enkelt säkerhetssystem, med vilket du mångsidigt kan säkra elevernas och personalens lär- och arbetsmiljö. Systemet kan utökas med en mängd olika kontroll- och säkerhetssystem, samt övervakning av besökande, personalens arbetstider och en mångsidig rapportering. Ett pålitligt, testat system, av äkta finsk teknik för att skapa en kostnadseffektiv säkerhet och en lugn inlärningsmiljö

 

Så här fungerar det

Skolsäkerhet registrerar varje elevs ankomst och om de avlägsnar sig från skolans lokaler och möjliggör en snabb och effektiv informationsspridning samt evakuering i farliga situationer. Tack vare förebyggande av nödsituationer och varningssystemet kan skolorna göras säkrare än någonsin. Brottsövervakning, videoövervakning och övervakning säkrar skolan vid alla tidpunkter. Vid en brandsituation kan man med hjälp av effektiv övervakning starta brandlarmet omedelbart.

Med hjälp av Skolsäkerhet är det lätt att kontrollera elevernas ankomst och till exempel styrka deras närvaro på lektionerna. Tack vare mångsidiga anpassningsmöjligheter kan ansluta flödesövervakning i realtid, varvid personalens arbetstid kan rapporteras direkt till den ekonomiska administrationen och gör löneutbetalningen enkel.

 

 

 Kostnadseffektivitet

Ett engångsköp av detta system har en väldigt liten årlig driftskostnad och att använda tekniken medför inga årliga licensavgifter. Helheten kan också genomföras med delsystem, så att funktioner kan läggas till efter behov. Tidsbesparingen sänker i sin tur kostnaderna för fast anställd personal och ökar samtidigt produktiviteten.

  Smart kommunikation

I systemet ingår en interaktiv smart meddelandetjänst och mångsidiga rapporteringsmöjligheter. Sammanställning av rapporter till tillsynsmyndigheter och andra externa parter är med hjälp av Skolsäkerhet enkelt, eftersom de uppgifter som behövs, till exempel flödesinformation, kan överföras direkt. Dessutom kan olycksorsakerna och eventuella fel analyseras och förebyggas med hjälp av dokumenterad information.

 Intelligenta varningar

Vi erbjuder tysta förvarningar, liksom övervakning av brott och besöksflöde samt videoövervakning, vilket gör att hotfulla situationer kan lösas innan de inträffar. Effektiv högtalaranläggning och automatiska evakueringsinstruktioner möjliggör snabb evakuering i händelse av en incident.

  Lätt att använda och informativ

I samarbete med kunderna har vi utvecklat vår teknologi så att den blir så lättanvänd som möjligt. Tack vare den centraliserade lösningen är användningen av systemet enkel och snabb.

 Identifiering av studentlegitimation

Närvarouppgifter registreras i realtid. Anställdas löneinformation kan överföras direkt till ett externt system. Om farliga situationer uppstår, kan elever och personal enkelt lokaliseras och evakueras.

  Anpassningsbart system

Det är möjligt att ansluta externa system och olika tilläggsdelar enkelt och bekvämt till Skolsäkerhet. Dessutom är det möjligt att ansluta många av skolan omfattande system.

Använd Skolsäkerhet Vi tar hand om allt åt dig. Ring +358 45 773 11950 Kontakta oss

Bekanta dig även med dessa

Behöver du hjälp? Ring +358 45 773 11950 eller skicka e-post till myynti(at)seniortek.fi Alla kontakter