Seniortek har blivit beviljad patent i flera länder. Det höga antalet av våra patentansökningar inom säkerhetsteknologin berättar om kreativa och banbrytande personal. Patent belönar många års forskning och skyddar uppfinningar i nya marknadsområden.

Patent i Finland

• FI123909 Styrsystemet och förfarandet, 13.12.2013

• FI123399 Styrsystemet och förfarandet, 28.3.2013

• FI117991  Styrsystemet och förfarandet, 15.5.2007

Internationella patent

• US9,311,808 Styrsystemet och förfarandet, 12.4.2016

• JP5506195 Styrsystemet och förfarandet, 28.3.2014

• US8,026,820 Styrsystemet och förfarandet, 27.9.2011