Kirjoittaja Seniortek 23.03.2017 0

Ikäihmiselle koti on se kaikkein mieluisin paikka asua. Tavoitteenamme on, että uuden teknologian avulla ikäihmiset voisivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.

Lokakuussa 2016 Lapissa käynnistettiin ”Toimiva kotihoito Lappiin – Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen” -hanke. Tämä Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoima hanke on osa hallituksen kärkihanketta, jolla kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Sekä  hankkeen että Seniortekin tavoitteena on saada ikäihmisille nykyistä paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut kotona asumisen tueksi.

Tällä hetkellä Lapin maakunnassa kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen tilanne on hyvä, mutta tulevaisuudessa tarvitaan uusia ratkaisuja kotona asumisen ja hoivapalvelujen yhdistämiseen ikääntyneiden määrän kasvaessa merkittävästi. Suomessa ennustetaan vuonna 2020 olevan yli 1,1 miljoonaa yli 65-vuotiasta. Vuoteen 2030 mennessä pelkästään Lapin maakunnassa tulee olemaan enemmän kuin 10 000 yli 75-vuotiasta verrattuna nykytilanteeseen. ”Toimiva kotihoito Lappiin – Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen” -hankkeen keskiössä ovat kotona asumista tukevat, varhaista tukea ja kuntoutusta tarjoavat sekä teknologiaa hyödyntävät palvelut. Hanke toteutetaan pilottikohteissa, joiden kautta uudistetaan kotihoidon prosesseja ja käytäntöjä teknologia-avusteisiksi. Me Seniortekillä olemme HoivaTurva -etäseurantäjärjestelmän kanssa mukana hankkeessa. Hankkeen toiminta-alueena on koko Lapin maakunta eli yhteensä 21 kuntaa. Jokaisessa kunnassa viiteen kotiin asennetaan HoivaTurva. Ensimmäiset asennukset pilottikohteissa on nyt suoritettu.

HoivaTurva taipuu hyvinvoinnin tulkiksi ja auttaa ikäihmisiä asumaan kotona mahdollisimman pitkään. Se toimii liiketunnistintekniikalla, on huomaamaton, helposti asennettava ja kotiin mukautuva etäseurantajärjestelmä. Kukkatolpanmuotoisen HoivaTurvan varsiosassa oleva tekniikka kykenee pitämään ulkomaailman ajan tasalla siitä, mitä ikäihmisen kotona tapahtuu. Järjestelmä seuraa ikäihmisen hyvinvointia vuorokausirytmiin perustuen ilman rannekkeita ja valvotuksi tulemisen tunnetta. Laite valvoo ja ennakoi sekä kertoo, milloin yksin asuva henkilö saattaisi tarvita apua. Se ilmoittaa esimerkiksi, jos asukas kaatuu, putoaa sängystä, ei liiku tai poistuu asunnosta. Mikäli jokin on pielessä, hälytys lähtee automaattisesti hoitoketjuun; omaisille, lähimpään palvelutaloon tai muuhun sovittuun paikkaan. Hankkeen edetessä keräämme käyttäjäkokemuksia pilottikohteiden teknologia-avusteisesta kotihoidosta edesauttaaksemme pitkäkestoisempaa kotona asumista ikääntyville.

Lue lisää HoivaTurvasta.

Kukkatolppa | Seniortek

Kommentit