Forfatter Pasi Nurmela 09.11.2015 0

Seniortek Oy har i løpet av våren deltatt i Tillväxtstigen, hvor selskapet har sparret med titalls eksperter. Tillväxtstigen mottok en stor nyhet tirsdag 9.6. ved Joensuu Restaurant Kerubissa, når Seniortek ble erklært som vinner i Nord-Karelen.

“En økende andel er de spesielle gruppene som bor hjemme. De spesielle gruppenes tjenesteleverandører er et raskt voksende kundesegment for Seniorteks “blomsterstolpe”-produkt, som gjør at brukeren får leve livet sitt uten restriksjoner. Foreløpig forhandler vi fram en intensjonsavtale med Norge, som skal undertegnes i Narvik den 15. juni. I tillegg utvikler vi nye produkter, inkludert tilpasninger for sykehusmiljø. Foruten økt internasjonal vekst, finner vi vekst også i Finland”,sier adm. dir. Pasi Nurmela om tilvekstmålene.

Seniortek Oy-s patenterte teknologi har et stort potensial for vekst. Vi utvikler hele tiden ny teknologi. Leder av Tillväststigens jury, og den erfarne entreprenøren Keijo Mutanen, sier at juryen vektla spesielt selskapets motivasjon.

“Når vi gjorde vårt valg, tenkte vi både på selskapets vekstmuligheter, og deres vekstønske om å oppnå målene”, avslutter Mutanen.

Fra Tillväxtstigen vil Seniortek Oy fortsette til den innenlandske KasvyOpen-konkurransen, og via sparring, til finalen. Vi ønsker alle deltakere lykke til!

Del artikkel

Comments

Legg igjen en kommentar