Kirjoittaja Seniortek 31.01.2017 0

Ikääntyvän palveluvaihtoehdot

Väestö ikääntyy kiihtyvällä vauhdilla. Arvioiden mukaan vuonna 2030 suomalaisista neljäsosa on yli 65-vuotiaita. Iän tuomiin haasteisiin vastaaminen on laajassa mittakaavassa yhä haastavampaa, ja aihe koskettaa meitä jokaista. Millaista elämää toivot läheisillesi? Miten itse haluat elää, kun vanhenet?

Ikääntyvän palveluvaihtoehdoissa on erilaisia ratkaisuja riippuen asiakkaan kunnosta ja elämäntilanteesta. Hinta ja palvelun taso eivät aina vastaa toisiaan, joten on tärkeää punnita eri vaihtoehtoja.

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan ikäihmisen tarvitseman hoidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai läheisen toimesta. Kun hoitotilanne vaatii sitoutumista ja vie runsaasti aikaa, on omaishoitajan mahdollista saada yhteiskunnalta omaishoidon tukea vähintään 387,49 €/kk, tilanteesta ja hoidon vaativuudesta riippuen enemmän.

+   Yhteys omaisiin                   
+   Kodin turva ja kodikkuus                  
+   Itsemääräämisoikeus toteutuu
–   Kuormittaa omaisia
–   Vaikeaa taata jatkuva valvonta ja tuki

Kotihoito

Vanhusten määrän lisääntyessä kasvanut palveluntarve on ohjattu pääsääntöisesti kotihoidon piiriin. Kotona asuminen auttaa ylläpitämään toimintakykyä, mutta kotihoitajien työn käytännön järjestäminen kaipaa kehittämistä niin, että aikaa yksittäisen asiakkaan kanssa olisi käytettävissä enemmän. Suuri osa työajasta kuluu edelleen raportointiin ja matkoihin, kun asiakkaiden luona voidaan käydä suorittamassa vain yksittäisiä toimenpiteitä kokonaisvaltaisen avun ja kohtaamisen sijaan.

+   Omassa kodissa asuminen 
+   Itsemääräämisoikeus toteutuu      
–   Avun saaminen tarvittaessa voi olla vaikeaa
–   Hoitajien työaikojen järjestämisen haaste

Palvelu- ja ryhmäkodit

Monille omaisille oman läheisen asumisen järjestäminen palvelu- tai ryhmäkotiin on yksinkertainen ja turvalliseksi mielletty ratkaisu. Näissä yhteisössä asukkaalla voi olla seuraa, mutta itsemääräämisoikeuden toteutuminen on aiheuttanut keskustelua. Haasteina on erityisesti ympärivuorokautisen valvonnan järjestäminen sekä tuen saaminen silloin, kun asukas sitä tarvitsee.

+   Yhteisön tuki                        
+   Apu lähellä  
–   Apua vain tarvittaessa                        
–   Omasta kodista luopuminen
–   Ei lähivalvontaa öisin
–   Rajoitettu itsemääräämisoikeus

Tehostettu palveluasuminen

Kun entisistä vanhainkodeista luovuttiin, on tehostettu palveluasuminen samaan tarpeeseen vastaavan asumisen uusi muoto. Palveluasumisen yksikössä apu on aina läsnä, ja kulut koostuvat mm. vuokrasta sekä yksittäisistä palveluista. Todelliset kustannukset määräytyvät tällöin esimerkiksi sen mukaan, kuinka paljon ylimääräisiä hälytyksiä jakson aikana on tullut. Hyvin järjestetyssä palveluasumisessa turhat hälytykset saadaan karsittua toimivilla teknologisilla ratkaisuilla, kuten Senioriturvalla. Säästöpaineet vaikeuttavat valitettavasti myös tehostetun palveluasumisen järjestämistä, ja aihe pyörii uutisotsikoissa säännöllisesti.

+   Jatkuva valvonta                  
+   Teknologia apuna                
+   Ammattilaisten apu
–   Kalliit kustannukset
–   Hoitotyön laadun takaamisen haaste           
–   Itsemääräämisoikeus ei aina toteudu

Seniortek HoivaTurva

Omassa kodissa asumista turvaava HoivaTurva valvoo asukasta tauotta ja hälyttää automaattisesti, jos apu on tarpeen. Älykäs järjestelmä optimoi avuntarpeen ja vähentää turhia käyntejä. HoivaTurva on edullinen palvelu tehostamaan ja turvaamaan itsenäistä asumista tallentamalla ennakointia helpottavaa tietoa asukkaan toimintakyvystä pitkällä aikavälillä.

+   Omassa kodissa asuminen 
+   Itsemääräämisoikeus toteutuu       
+   Reaaliaikainen seuranta                  
+   Pitkäaikainen asukastieto
+   Automaattinen valvonta
+   Säilyttää yksityisyyden, ei lähetä kuvaa
+   Hoitotyön optimointi   
+   Kustannustehokas ratkaisu yksityisasiakkaille

Lue lisää HoivaTurvasta.

 

Kommentit

Vastaa